Luomme sisältökohtaamisia

EverBetter on asiakkuuden elinkaaren johtamisen verkkopalvelu, joka automatisoi asiakaspolun tärkeimpiin kohtaamispisteisiin liittyvät toimenpiteet.

"Tehosta myynnin ja asiakasvastaavien toimintaa - vapautuu 20% viikkotyöaikaa olennaiseen!" - Myyntijohtaja joka on käyttänyt palvelua 6kk

Lomakkeet

Tarjouksen, sopimuksen tai projektisuunnitelman tekeminen voi olla yllättävän työläs vaihe - ja vie aikaa varsinaiselta asiakastyöltä. Automatisoimme prosessin joten sinulle jää aikaa olennaiselle!

Tutustu yksinkertaiseen esimerkkiin - miltä julkaistu lomake voi näyttää.

Palautteet

Kertaluonteinen asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalautteen mittaaminen on helppoa. Haaste syntyy jatkuvasta mittaamisesta, sen seurannasta ja laskennasta. EverBetter laskee automaattisesti kaikki samaan kohdeorganisaation tehdyt mittaukset yhteen.

Tutustu palaute-esimerkkiin, ns. broadsheet-tyyppinen palautteen keräys.  

Projektit

Luo virtuaalisia kansioita joissa kaikki olennainen on helposti hallittavissa, Kerää tai jaa materiaalia automaattisesti ilman erillisiä lisätyökaluja 

Toiminallisuudet kaikkiin kohtaamispisteisiin

EverBetter on asiakkuuden elinkaaren johtamisen verkkopalvelu, jonka avulla voit ylläpitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaisiin ja palveluntarjoajiin. Se kattaa monipuolisesti organisaatiosi sekä tärkeimpien sidosryhmien kohtaamispisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Voit luoda jatkuvan, mitattavan ja läpinäkyvän suhteen niin asiakkaisiisi kuin palveluntarjoajiin.

EverBetter tukee asiakkuuden elinkaaren kohtaamispisteiden hallintaa, voit mm:

  • toteuttaa monipuolisia palvelutason arviointi -, asiakastyytyväisyys- tai asiakaspalaute -kartoituksia
  • upottaa palautteita www-sivuille
  • luoda ja jakaa erilaisia sähköisiä, dynaamisia dokumentteja kuten tarjouspyyntö, tarjous, sopimus, projektisuunnitelma, pöytäkirja jne
  • tehdä keskitetysti päivitettäviä mallipohjia esimerkiksi tarjouksista ja sopimuksista
  • hallita asiakkuudenhoidon projekteja ja asiakkuussuunnitelmia
  • kytkeä ulkopuolisia järjestelmiä rajapinnan kautta (esim. Trello, HubSpot)

Kartoitukset, kyselyt ja botit

Kartoitukset-toiminnon kautta voi tehdä erilaisia kartoituksia, joilla palautetta, tilannekuvaa tai muuta tiedonkeruuta voi toteuttaa. Tehtyjä kartoituksia voi aktivoida käyttöön sekä käyttää palvelun raportointi- ja analyysiominaisuuksia. 

Upotus-toiminnon kautta aktivoituja kartoituksia voi liittää www-sivuille esimerkiksi sivun alareunasta ponnahtavana. Nämäkin tiedot ovat analysoitavissa monipuolisesti. Upotettua kartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin ja vastajalle voidaan tulostaa täysin personoitu tuotekuvaus tai tarjous automaattisesti.

Asiakkaan tilannekuva

Asiakkaan tai palvelutarjoajan tilannekuva-sivulla näet mm. kaikkien palautekartoitusten keskiarvon (tästä asteikoilla 0-100) sekä kaikkien NPS-kysymysten yhteenvedon - voit kerätä jatkuvaa NPS:aa.

Analyysit ja raportit

Saat raportoinnin kautta monipuolisesti analyysejä, mm. palvelutaso-analyysit, joille voit antaa raja-arvot, esimerkiksi huono-hyvä-erinomainen, jotka voit erottaa värikoodein. Näet nopeasti mihin asiaan pitää reagoida.

Lomakkeet

Lomakkeet ovat dynaamisia dokumentteja joita voit luoda ja jakaa sidosryhmille.  Lomakkeen voit rakentaa käyttämällä valmiiksi tehtyjä pohjia tai raahaamalla ja pudottamalla kappalekomponentteja. Vaikkapa tarjouksen tekeminen käy käden käänteessä. 

Riskit ja tarkistuspisteet

Suunnitelmien ja kartoitusraporttien kautta voidaan haluttuihin huomioihin kirjata joko riski tai tarkistuspiste. Palvelun avulla voidaan tehdä riskikartoitus ja arvioida asiakkuuksiin ja palveluntarjoajiin liittyviä riskejä.
 

Rajapinnat ja API

EverBetter voidaan kytkeä moniin muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi Trello (oheisessa kuvassa projektisuunnitelmaan liitetty Trello-taulu), HubSpot, Qlik Sense,...

Erilaisia lisätietoja voidaan joustavasti ladata monipuolisen Excel-lataustoiminnallisuuden kautta.

Ota yhteyttä vaikka esittelyä varten!

Voit ottaa yhteyttä täyttämällä alla olevan lomakkeen. Mikäli haluat että olemme yhteydessä ole ystävällinen ja jätä joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.

Qibbie Mobile Oy vastaa EverBetter -palvelualustan kehityksestä ja ylläpidosta. Parannamme yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua helpottamalla asiakkaita ja sidosryhmiä koskevien kontaktipisteiden hallintaa.