Parempaa tilannekuvaa

Toteutamme digitaalisia ratkaisuja asiakkuuksien johtamiseen - vaatimusten, palvelutason ja asiakaskokemusten hallintaan.

Miten luomme systemaattisesti asiakasarvoa? Miten pidämme kiinni lupauksistamme? Mikä saa asiakkaan ostamaan ja pysymään asiakkaana? Tai suosittelemaan yritystäsi muille? Mitä riskejä näemme? Miten huolehdimme riskien minimoinnista ja asiakkuuden johtamisesta?

EverBetter on verkkopalvelu, jonka avulla voit suunnitella, johtaa ja mitata henkilöstöön, asiakkaisiin tai toimittajiin liittyvää palvelutasoa, odotuksia sekä tuloksia.

EverBetter yhdistää asiakaslupaukset ja -kokemukset helposti seurattavaksi asiakkuusmittariksi. 

Parempaa palvelutasoa

Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksessa asiakkaan ja yrityksen välillä, eri kohtaamisissa, ja asiakkaan tyytyväisyys/tyytymättömyys onkin selvitettävä eri kohtaamispisteissä. Asiakastyytyväisyys, kuten myös luottamus, voidaankin nähdä asiakaskokemusten sarjan lopputuloksena. Asiakasarvo syntyy, kun asiakaskokemus vastaa asiakkaan odotuksia kaikissa kohtaamisissa - vaikkapa projektissa.

Esimerkki: Entä jos voisit luoda "dynaamisen projektipöytäkirjan", johon tilannekuva, tehtävien tilanne päivittyy automaattisesti? Sekin on mahdollista EverBetterin avulla.

Parempaa ymmärrystä

EverBetter on tarkoitettu:

 • Hallitukselle päätöksenteon tueksi
 • Toimitusjohtajalle kokonaiskuvan muodostamiseen
 • Johtoryhmälle tukemaan johtamista
 • Myyntijohdolle tukemaan asiakkuuksien johtamista
 • Esimiehille prosessien ja projektien hallinnointiin sekä johtamiseen

Parempaa apua toteutukseen

EverBetter mahdollistaa mm.

 • vuorovaikutteiset kartoitukset
 • vuorovaikutteiset botit
 • upotukset verkkosivuille
 • Automaattinen laskenta, kaikki samaan yritykseen liittyvä palaute
 • Automaattiset raportit joihin voit lisätä suoraan tehtävät ja havaitut riskit (jäljitettävyys säilyy: tilannekuva - toimenpiteet - uusi tilannekuva)
 • Suunnitelmat ja raporttipohjat
 • Vertailut
 • Visuaalinen tapahtuma-aikajana
 • yms. yms..

Pyydä esittelyä!

EverBetter - Ketterää liiketoiminnan kehittämistä

Toimittajan arviointi (palvelutasovaatimus) 

 • Hankintavertailu
 • Toimittajan sitoumukset
 • Toimittajakokemus
 • palvelutoimitus
 • projekti
 • käyttöönotto

Asiakaskokemuksen arviointi

Jatkuva palvelukokemus
Toimituksen arviointi
Projektiarviointi
Yksilöarviointi

Henkilöstökokemuksen arviointi

Jatkuvan palautteen arviointi
Osaamisarviointi
Projektiarviointi