Luomme sisältökohtaamisia

EverBetter on asiakaskokemusten johtamisen verkkopalvelu, joka automatisoi asiakaspolun tärkeimpiin kohtaamispisteisiin liittyvät toimenpiteet.

Asiakaskokemuksen jatkuvaan johtamiseen

Hankinta-, tarjous- ja sopimusprosessin hallinta

Me ymmärrämme, ettei asiakkuuden johtaminen ole vain vuosittain tehtäviä mittauksia. Asiakkuuden johtaminen vaatii mittaamisen lisäksi mm. jatkuvan vuorovaikutuksen luomista tarjouspyynnöstä sopimukseen, toimenpiteiden määrittämistä ja riskien tunnistamista. Automatisoimme prosessin joten sinulle jää aikaa olennaiselle!

Asiakaskokemuksen hallinta

Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalautteen mittaaminen on helppoa. Haaste syntyy jatkuvasta mittaamisesta, sen seurannasta ja laskennasta. EverBetter laskee automaattisesti kaikki samaan kohdeorganisaation tehdyt mittaukset yhteen. Voit seurata esimerkiksi yrityksen jatkuvaa NPS-arvoa, joka koostuu useista palautemittauksista - esimerkiksi jokaisen asiakastapahtuman jälkeen.

Riskien hallinta

Niin asiakkuuksiin kuin palveluntarjoajiin liittyy haasteita ja riskejä. Voit kytkeä riskejä ja toimenpiteitä suoraan asiakastyytyväisyysanalyyseihin tai vaikka tarjoukseen. Esimerkiksi seuraavassa asiakastyytyväisyys-kierroksessa nämä riskit ovat halutessasi mukana - olemmeko pystyneet minimoimaan riskejä ja luomaan oikeaa vaikuttavuutta tarkastelujakson aikana.  

Toiminallisuudet kaikkiin kohtaamispisteisiin

EverBetter on asiakaskokemusten johtamisen verkkopalvelu, jonka avulla voit ylläpitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaisiin ja palveluntarjoajiin. Se kattaa monipuolisesti organisaatiosi sekä tärkeimpien sidosryhmien kohtaamispisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Voit luoda jatkuvan, mitattavan ja läpinäkyvän suhteen niin asiakkaisiisi kuin palveluntarjoajiin.

EverBetter tukee asiakkuuden elinkaaren kohtaamispisteiden hallintaa, voit mm:

  • toteuttaa monipuolisia palvelutason arviointi -, asiakastyytyväisyys- tai asiakaspalaute -kartoituksia
  • upottaa palautteita www-sivuille
  • luoda ja jakaa erilaisia sähköisiä, dynaamisia dokumentteja kuten tarjouspyyntö, tarjous, sopimus, projektisuunnitelma, pöytäkirja jne
  • tehdä keskitetysti päivitettäviä mallipohjia esimerkiksi tarjouksista ja sopimuksista
  • hallita asiakkuudenhoidon projekteja ja asiakkuussuunnitelmia
  • kytkeä ulkopuolisia järjestelmiä rajapinnan kautta (esim. Trello, HubSpot)

Kartoitukset, kyselyt ja botit

Kartoitukset-toiminnon kautta voi tehdä erilaisia kartoituksia, joilla palautetta, tilannekuvaa tai muuta tiedonkeruuta voi toteuttaa. Tehtyjä kartoituksia voi aktivoida käyttöön sekä käyttää palvelun raportointi- ja analyysiominaisuuksia. 

Upotus-toiminnon kautta aktivoituja kartoituksia voi liittää www-sivuille esimerkiksi sivun alareunasta ponnahtavana. Nämäkin tiedot ovat analysoitavissa monipuolisesti. Upotettua kartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin ja vastajalle voidaan tulostaa täysin personoitu tuotekuvaus tai tarjous automaattisesti.

 Tutustu kartoituksiin ja botteihin tämän videon avulla!

Asiakkaan tilannekuva

Asiakkaan tai palvelutarjoajan tilannekuva-sivulla näet mm. kaikkien palautekartoitusten keskiarvon (tästä asteikoilla 0-100) sekä kaikkien NPS-kysymysten yhteenvedon - voit kerätä jatkuvaa NPS:aa.

 Tutustu asiakkaan tilannekuvaan tämän videon avulla!

Analyysit ja raportit

Saat raportoinnin kautta monipuolisesti analyysejä, mm. palvelutaso-analyysit, joille voit antaa raja-arvot, esimerkiksi huono-hyvä-erinomainen, jotka voit erottaa värikoodein. Näet nopeasti mihin asiaan pitää reagoida.

 Tutustu analyyseihin ja raportointiin tämän videon avulla!

Lomakkeet

Lomakkeet ovat dynaamisia dokumentteja joita voit luoda ja jakaa sidosryhmille.  Lomakkeen voit rakentaa käyttämällä valmiiksi tehtyjä pohjia tai raahaamalla ja pudottamalla kappalekomponentteja. Vaikkapa tarjouksen tekeminen käy käden käänteessä. 

 Tutustu lomakkeiden mallipohjiin tämän videon avulla!

Riskit ja tarkistuspisteet

Suunnitelmien ja kartoitusraporttien kautta voidaan haluttuihin huomioihin kirjata joko riski tai tarkistuspiste. Palvelun avulla voidaan tehdä riskikartoitus ja arvioida asiakkuuksiin ja palveluntarjoajiin liittyviä riskejä.
 

Rajapinnat ja API

EverBetter voidaan kytkeä moniin muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi Trello (oheisessa kuvassa projektisuunnitelmaan liitetty Trello-taulu), HubSpot, Qlik Sense,...

Erilaisia lisätietoja voidaan joustavasti ladata monipuolisen Excel-lataustoiminnallisuuden kautta.

Ota yhteyttä vaikka esittelyä varten!

Voit ottaa yhteyttä täyttämällä alla olevan lomakkeen. Mikäli haluat että olemme yhteydessä ole ystävällinen ja jätä joko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.

Qibbie Mobile Oy vastaa EverBetter -palvelualustan kehityksestä ja ylläpidosta. Parannamme yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaatua helpottamalla asiakkaita ja sidosryhmiä koskevien kontaktipisteiden hallintaa.