TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi

Tässä Tietosuojakäytännössä ”Qibbie”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viittaavat Qibbie Mobile Oy:öön.

Qibbie suhtautuu vakavasti henkilötietojesi yksityisyyteen ja tietoturvaan. Tämä Tietosuojakäytäntö on yhteenveto siitä, mitä henkilötietoja voimme sinusta kerätä ja kuinka saatamme niitä käyttää.

Saatamme muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista, jos niin vaaditaan.

Mitä tietoja keräämme ja kuinka käytämme niitä?

Jos sinun on rekisteröidyttävä voidaksesi käyttää tätä verkkosivustoa, täyttää verkkolomakkeen tai lähettää meille sähköpostia (esim. saadaksesi sähköposti-ilmoituksia tai pyytääksesi meitä lähettämään lisätietoja ja/tai osallistumiskutsuja verkkotapaamisiin, myynninedistämistapahtumiin, yhteistyömahdollisuuksiin ja kyselyihin), saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi, joita ovat mm. seuraavat:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ammatti (esimerkiksi jos olet terveydenhuollon ammattilainen, joka hakee tuotteitamme koskevaa tietoa)

IP-osoite

Saamme kyseiset tiedot sinulta ja käytämme niitä laillisten intressiemme mukaisesti verkkosivustomme hallinnointiin, rekisteröidäksemme sinut palveluihin, joihin olet ilmoittautunut ja vastataksemme mahdollisiin tietokyselyihisi tai -pyyntöihisi.

Saatamme saada sinusta toisinaan arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi jos tarjoat vapaaehtoisesti fyysistä tai henkistä terveydentilaasi koskevia tietoja osana tietopyyntöä. Tällaisessa tapauksessa käytämme kyseistä tietoa ainoastaan vastataksemme kysymyksiisi ja tarjotaksemme soveltuvin osin lisäopastusta (esim. kertoaksemme oikeudestasi raportoida haittavaikutuksista). Luovuttamalla meille arkaluontoisia henkilötietojasi annat suostumuksesi siihen, että käsittelemme kyseistä tietoa tässä Tietosuojakäytännössä tai missä tahansa saamassasi tiedonkeruuilmoituksessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Evästeet

Saatamme myös kerätä tietoja verkkosivuston käytöstäsi evästeillä (ja muilla samankaltaisilla teknologioilla) osana verkkosivuston sisällön ja toimivuuden kehittämistä.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Saatamme myös henkilötietojasi tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa, kuten: IT-palveluntoimittajien kanssa järjestelmän kehittämistä ja teknistä tukea varten; tarkastajien ja konsulttien kanssa varmistaaksemme ulkoisten ja sisäisten vaatimustemme noudattamisen; lakisääteisten elinten, lainvalvontaviranomaisten ja asianosaisten kanssa lakisääteisen ilmoitusvaatimuksen tai vaateen mukaisesti; ja Qibbien seuraajan, liikekumppanin tai konserniyhtiön kanssa, mikäli Qibbie myy liiketoimintansa tai osan siitä tai luopuu siitä kokonaan tai osittain, aloittaa yhteistyön tai perustaa yhteisyrityksen koko liiketoimintaansa tai sen osaa varten.

Kuinka säilytämme tietojasi

Qibbie säilyttää henkilötietojasi paikallisten lakien säilyttämiskäytännön mukaisesti.

Kuinka suojaamme tietojasi

Käytössämme ovat asianmukaiset tieto- ja yksityisyydensuojakäytännöt, joiden on tarkoitus varmistaa, niin hyvin kuin on kohtuullisesti mahdollista, kaikkien tietojemme turvallisuus ja loukkaamattomuus, henkilötietosi mukaan lukien.

Mitkä ovat oikeutesi

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Qibbieen osoitteessa www.qibbie.com pyytääksesi pääsyä hallussamme oleviin henkilötietoihisi mahdollisten virheiden korjaamiseksi, pyytääksesi tietojen poistamista tai peruaksesi suostumuksesi henkilötietojesi tietynlaiseen käsittelyyn. Jos tällainen pyyntö edellyttäisi Qibbieltä sovellettavien lakien, määräysten tai menettelytapojen mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyöntiä, Qibbie ei välttämättä voi noudattaa pyyntöäsi. Voit kuitenkin pyytää henkilötietojesi käytön estämistä jatkokäsittelyssä. Tietyissä olosuhteissa sinulla voi myös olla oikeus tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle.

Jättäytyminen pois muusta viestinnästämme

Mikäli olet valinnut haluavasi vastaanottaa tietoa meidän tuotteista tai palveluista etkä enää jatkossa halua saada tällaista tietoa, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen tuki@qibbie.com. Sinun tulee mainita selkeästi kaikissa viesteissä nimesi, (mahdollinen) käyttäjätunnuksesi, (mahdolliset) rekisteröintitietosi ja tämän verkkosivuston nimi.

Päivitetty huhtikuussa 2019

© Qibbie Mobile, 2019